Ty Ondskan                 är        feg

    och

får sin                 Dom            på egen

Vittnesbörd;

ansatt av Samvetet                               (om det finns något)*

väntar alltid det värsta.

 

Fruktan                     består just        i

att          förnuftets bistånd         sviker, och

ju svagare             den ängslige är               invärtes

desto mer

föredrar han

att

vara okunnig

 

Om det

som vållar hans plåga.

 

….sjönk han ner på stället,            stängdes in och hölls fången

av galler som inte vara av järn.

….överraskades han       och måste          finna sig

i sitt

oundvikliga öde,

ty alla

fjättrades med samma mörkrets boja.

 

Ur Salomos Vishet (kap. 17:11-13, 16-18)

 

*narcissisten (ej bibeltext)