Den som inte blir född

på nytt                  kan inte                                 Se Guds rike. (joh 3:3)

Hur kan någon födas när han är gammal?

                                                 ……”Den som inte blir född av

                                 vatten och ande

kan inte                                       komma in i Guds rike. Den som har

                                fötts av kött är kött, och det som

                                har fötts av ande är ande”.

(Johannes 3:5-6)