painting©Ingela V Lindgren – intuitive artwork in watercolor on paper.

 

Jag känner dina gärningar

Jag känner dina gärningar

din möda och din uthållighet

och vet att du inte kan tåla onda människor.

Du har prövat dem som kallar sig apostlar

men inte är det,

och du har funnit att de är lögnare.

 

Du som har öron, hör vad Anden säger…

Åt den som segrar skall jag ge

av det  Dolda mannat och jag skall ge…

…en vit sten och på stenen skall stå ett nytt namn

som ingen känner utom den som får det. 

 

(Uppenbarelseboken Kap. 1-2).