• Working in teological platform with a symbolic, creative and religionspsychological method, active imagination, in the script of the Bible. – The art of the Bible.

    Bibeltextens i Jobs bok i gamla testamentet, använder jag som en spegel i ett kreativt och terapeutiskt skrivande, som innefattar innehållet i texten och som form. Jobs kamp med Gud och ondskan jämför jag i texten, som ett möte med en medial patologisk narcissist/psykopat och försöker se hur detta kan leda till utveckling och inte förstörelse, för människan.”

  • Boken ”Remote Control – En religionspsykologisk thriller med bibliska tolkningar, ur ett feministiskt perspektiv”, ingår som eget kreativt skrivande och har syftet att vara symboliskt i en terapeutisk process för helande hälsa. 
  • The book ”Remote Control” is a creative art writings and have intention to be a symbolic image in therapeutic processing for healing health.
Boken handlar om en mans maktövertagande av en kvinnas liv, som han kontrollerar genom sk mind-control och tankestyrning. På så sätt kan han manipulera hennes handlingar. Det är en berättelse om sexuella övergrepp, grupp-stalking, mobbning och en nedbrytande och otäck psykologisk terror. En maktkamp mellan ljus och ondskans mörker där hon till slut får sin frihet. I Kristus.
#narcissism #stalking #medialitet #kristus #religion #konst #terapeutiskt #helande #hälsa

#narcissism #narcissistic #stalking #medialitet #kristus #religion #konst #terapeutiskt #helande #hälsa