#photo; Ingela V Lindgren

Kom, helig Ande, från himlen med ljus

till nattens förlorade trälar.

Tänd lågan på nytt i Guds helgedoms hus

och elden i vaknande själar.

Kom, helige Ande, från höjden.

 

(Psalm 286)