photo©Ingela V Lindgren

 

Guds löfte och tröst till sitt folk Israel:

 

”Var inte rädd, jag är med dig,

Ängslas inte, jag är din Gud.

Jag ger dig styrka och hjälper dig,

Stöder dig och räddar dig

med min hand.

 

Alla

Som vänder sin vrede mot dig

får blygas och stå med skam.

De som

Som är

i fejd med dig          skall bli till intet och förgås.

De som

har fört       krig                   Mot dig

Skall bli                     till intet, ett ingenting.

Ty jag är Herren, din GUD.      Jag tar dig vid handen

Och säger till dig:

Var inte rädd, jag hjälper dig.”

 

(Jesaja 41:10-13)