painting©IngelaVallgrenLindgren

”Det är inte Gud som har gjort döden,

han glädjer sig inte åt att liv släcks. Nej, till att leva skapade han allt, och i allt som blir till i världen bor hälsa. Där finns inget gift som dräper, och döden har inte sin kungaborg på jorden.

Rättfärdigheten är odödlig.”

(Salomos vishet 1:13-15)