photo©Ingela V Lindgren

 Gud kan inte utkräva hela din   skuld

Kan du tränga in i Guds hemligheter                                        den Väldiges fullkomlighet?7

                                                                              Vad kan du göra?                     Vad förstår du?

(den hemligheten*) är Längre än

jorden sträcker sig, vidare än havet

Om han                                      vill                     gripa och spärra in                   och kalla det

                          rättegång                                                                                                                 Vem kan då hindra honom?

Han känner de lögnaktiga, han känner igen synden när han ser den

Sofar säger till Job att han skall ta sitt förnuft till fånga                                  i en bön

Låt ingen ondska bo hos dig   ingen synd      med högt huvud

                                                                                                                                                                                                                                          Stå fri

                                                                                                                                                                                                                                          Stark

                                                                                                                                                                                                                                          utan rädsla

Lidandet rinner bort som ett vatten                                       Det blir ljust och klart.

 

Ur Jobs bok, Gamla Testamentet i Bibeln.