”Jag skall be Fadern, och han skall ger er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid…” (Joh. 14:16)

 

painting©Ingela V Lindgren

 

”Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen; han skall inte tala av sig själv utan förkunna det han gör och låta er veta vad som kommer att ske.”

”Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta.”

”Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta.”

(Johannesevangeliet 16:13-15)