Att möta en narcissist/Psykopat är att möta djävulen                            Han gjorde mitt liv            till en kamp för ljuset

…………………Ljuset              ………………Ljuset             …………… Ljuset

 

                                                (ur Jobs bok kapitel 16)           

Jobs svar på Elifas andra tal

Job sade:       att han hört så det räcker,                                eländiga tröstare är vad ni är.

                                                                                                                                  Har ni nu slutat pratat om vädret,

                                                                                                                                  eller har ni mer på hjärtat?

Job säger att han också skulle kunna prata som de                            Om

                                                                              De hade varit i hans ställe      långa utläggningar och skaka

                                                                              på huvudet.

                                                                              Komma med stärkande fraser

och ge lindring med läpparnas tröst.

Talar jag           lindras inte min smärta                                     Tiger jag                          slipper jag den inte

Han har tömt mig på all min kraft.

                                                                                                                                                            Min skrumpnade hud har blivit ett vittne

                                                                                                                                                            min tärda gestalt anklagar mig.

                                                                                                                                                            Jag har blivit ett byte

för hans rasande vrede.                                    Han har visat tänderna mot mig                                                    genomborrat mig

                                                                                                        med hätska blickar.

                                                                                                        Hångrinar mot mig                          skymfar mig   

slår mig i ansiktet                     Alla går emot mig i en flock.

                                                  Gud                   har utelämnat mig

åt brottslingar                          kastat mig i syndarnas händer. Mitt i min trygghet

                                                                                                                                                                                      skakade han om mig,

grep mig i nacken och krossade mig.                                        Han gjorde mig                                                    till mål

                                                                                                                                                                                                                                          för sina pilar.

                     hans skyttar omringade mig. Skoningslöst

genomborrade                                                   han                                             mina njurar               gallan rann ut på marken.

Han har slagit bräsch efter bräsch och stormat fram mot mig som en kämpe.

 

                                                                              Säck har jag sytt

                                                                              till min skorviga kropp                                      jag ligger maktlös i gruset.

                                                                              Ansiktet

                                                                              bränner av gråt                                                                             det mörknar

för min blick.  Ändå har mina händer aldrig fläckats av våld,                    min bön utan synd.

                          Hånar mig bara

Jag vänder mig till Gud med min gråt. Må han försvara en dödlig inför Gud

                                                                              Som en människa försvarar en annan.

 

Mitt korta liv är snart förbi, jag vandrar den väg som ingen går tillbaka.

 

Job säger….

                                                                              Min livskraft är bruten

                                                                              mina dagar till ända                                          graven väntar mig.

Belackare omger mig               deras fientlighet är allt jag ser.

                                                                              Du har stängt dem ute från vett och förnuft

Låt dem inte triumfera.                                                            Om någon förråder vänner för pengar

                                                                              får barnen lida för vad han gjort.

Gud har                                      gjort mig          till en                                          Visa för hela världen.

                                                                              En som man spottar i ansiktet.                                                    Sorgen.

har gjort mig skumögd, min kropp är bara en skugga.

                                                    Detta får          den rättrådiga att rysa

                                                    Den rättfärdige håller sig till sin väg                                         den som har rena händer

                                                                                                                                                                                                                får ny styrka.

                                                                                                                                                                                      Fortsätt ni bara, allesammans!

                                                                                                        Jag finner ändå ingen klok bland er.

Min tid                                       är till ända                                 Mina planer

                                                                                                                                  omintetgjorda

Alla mina önskningar.                                Man vill kalla natten för dag, man säger att mörkret viker

för Ljust.                                                         Finns det något hopp?

                                                                                                        Dödsriket blir mitt hem                  jag bäddar åt mig i mörkret.

                                                                                                        Vem kan skönja någon lycka för mig?

                                                                                                        Går hopp och lycka med mig i dödsriket, skall de följa mig ner i mullen?

Säger Job