©photo:ingelavlindgren

 

Symbolen som en läkande kraft 

Genom att arbeta med bibeltexter utifrån ett intuitivt läsande och skrivande eller målande, kan man utveckla sitt andliga samtal med Gud och sitt inre. Även verka som en terapeutisk metod i skapande av sin egen symbol som blir helande.

Utgångspunkten är att det kristna budskapet och frälsningsläran i Kristus går hand i hand med helheten i en personlig individuation. Tanken är att Gud är närvarande i bibelns texter genom orden, och därigenom kan personen få en utveckling av Gudsbilden.

 

 

Det kan liknas med en ”aktiv imagination” eller en aktiv meditation som ett samtal man gör mellan sig själv och bibeltexterna. Att låta sin kreativitet och intuition styra i dialog med texten och kan på så vis få budskap som kan ge svar på frågor som man har i sitt inre. En kreativ och terapeutisk metod, som påminner om CG Jungs tankesätt om det visionära skapandet. Det blir samtidigt ett konstnärligt skapande på ett individuellt och personligt plan.

Det budskap som kommer med utgångspunkten från bibeltexterna blir till ett personligt tilltal för personen, som både är spirituellt mottaget men förstås intuitivt och tankemässigt.

Med utgångspunkt i fantasin, leken och föreställningsförmågan kan man låta det inre börjar tala. Det kan jämföras med ett barns lek där flödet eller flow skapar en berättelse som blir till en mening som är personlig för barnet. På samma sätt kan det för en vuxen som går in i en form av kreativt skapande få kontakt med sitt omedvetna flöde och sin andlighet.

 

 

Bibelns texter, som t ex ”Jobs bok” i Gamla Testamentet, kan arbetas med för att arbeta i en situation där kanske mörkret har fått för stor makt över en individ. Genom att kommunicera i skrivandet med bibelberättelsen fungerar den som en spegel för den egna livssituationen som kan beskrivas som ett samtal med sig själv och texten.

Sammantaget skapar  det en process av en inre levande symbol som blir personlig på ett djupare plan, som bara kan tolkas och förstås av den som skapar den till en meningsfull bild.

Som ett arbete i kärlek till sig själv.

I glädje.

 

 

 

 

 

 

 

©lifeartcommunication  #Ingela Lindgren – Allt material på denna sida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.